שירותים נוספים

מעבר לשירותים המפורטים, אנו מציעים מגוון שירותים נוספים

 • טיפול במים ושפכים- הקמה ,אחזקה, תפעול , וטיפול במכוני שפכים
 • טיפול בשפכי רפתות
 • שרותי ניהול אחזקה – בניית נהלי עבודה
 • הקמת ואירגון מחסן חלקי חילוף
 • הקמת מערכות טיפול במים – ריכוך מים
 • תסקירי השפעה על הסביבה
 • סקרי סיכונים סביבתיים
 • יבוא בנייה ואספקת ציוד לתעשייה.
 • שרותי ממונה אנרגיה
 • שרותי ממונה בטיחות
 • ביצוע סקרי אנרגיה וביצוע התייעלות אנרגטית במפעלים
 • שרות הגשת מכרזים למימון על ידי המדינה של פרוייקטי התייעלות אנרגטית
 • תיכנון ובניית מאצרות לכימיקלים לפי דרישות פיקוד העורף ומשרד להגנת הסביבה
חייגו עכשיו